Hemssidan

Kontaktblad
SVALÖVSBYGDENS SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKNING

e-post: sloff(a)svalov.net

Register till samliga artiklar genom tiderna


Nr.1 2004

Funderingar kring Skånes historia ... Per Olov Ganrot
Sthen Jacobsens krönika ... Per Olov Ganrot
En minnestavla i Kågeröds kyrka ... Per Olov Ganrot, Bengt Nordahl


Nr.2 2003

Kriget 1677 och eländet i Halmstad, Sireköpinge och Nöbbelöv ... Per Olov Ganrot
Krigsliknande händelser ... Bengt Nordahl
”Flygande ätter” ... Bengt Nordahl
- och annat flygande elände -
Gravgåvor – vidskepelse? ... Bengt Nordahl
Två Kierstina Nilsdotter på Träbensgården ... Bengt Nordahl
”Slott och koja” ... Bengt Nordahl
En träskomakares vardag ... Anders Svensson
Oäkta barn, okänd moder ... Bengt Nordahl


Nr.1 2003

Nils Svenssons hittebarn Ewa i Trää ... Per Olov Ganrot
Ett beswärligt åhr ... Bengt Nordahl
Bian i Tågarp ... Ingmar Svensson
Några minnesanteckningar från tiden omkring sekelskiftet 1900 ... Carl Tykesson
Ett hittebarn i Kävlinge
Lazarett, hospital och hälsobrunnar ... Bengt Nordahl


Nr.2 2002

Alexander Malmquist - ett konstnärsöde från Ask ... Bengt Nordahl
Gästgivargårdar kring Svalöv ... Bengt Nordahl
- deras tillkomst och äldre historia -
- samt kort historik om gästgivarrörelsen -
Gästgivare Sandberg och hans hustru i Åkarp ... Per Olov Ganrot
Barnamörderskan Sissa Christensdotter i Billeberga ... Kjell och Krister Sandberg
Milstenar i Svalövs kommun ... Stig Pettersson
Omnibussen


Nr.1 2002

Branden av Konga prästgård 1820 ... Bengt Nordahl
Amanda – en kvinna att minnas ... Bengt Nordahl
Bonde Persson i Torrlösa ... Lennart Börnfors
Tiggare, landstrykare och brottfällingar ... Bengt Nordahl
Hästtjuven Per Jönsson i Vindfälle ... Bengt Nordahl
- Bråk på barnsöl i Ask -
- Okvädingsord mot föräldrar -
Ingmar letar i minnet ..Del 2 ... Ingmar Svensson


Nr.2 2001

Anlagda bränder och ett hemmans historia ... Bengt Nordahl
- Branden av hemmanet Västerslöv 1818 -
- Branden av Hyttikehuset 1854 -
Skarpskyttar/Skarpskytterörelsen ... Henrik Wranér/Hans-Åke Jeppsson
Ingmar letar i minnet Del 1 ... Ingmar Svensson
Kyrkoböckernas trovärdighet ... Bengt Nordahl
Hög ålder, långvarigt äktenskap etc. ... Bengt Nordahl
Olivedal nr.1 ... Marika Jardert


Nr.1 2001

Godsägare Birger Welinder ... Gösta Olsson
- En förutsättning för dagens Svalöv -
Kalendrar och almanackor ... Bengt Nordahl
Starka ångor och skämd luft ... Bengt Nordahl


Nr. 2 2000

Ask- och Kongaprojektet (Askonga) ... Bengt Nordahl
- Tankar kring projeket - exempel på problem - lägesrapport -
En eldsvåda i Billeberga by 1708 ... Bengt Nordahl
En månads fängelse för ”fångspillan”.... Bengt Nordahl
Tankar kring några dödboksanteckningar. ... Caj Nilsson
Brännvinet ... Bengt Nordahl


Nr. 1 2000

Kvärk och dess inbyggare ... Bengt Nordahl
Nils Lilja ... Bengt Nordahl
- Klockare - botanist - litteratör -
Saga om Odensjön ... Bengt Nordahl


Nr. 2 1999

Eva Wigström ... Bengt Nordahl
Vandringar i Skåne och Blekinge ... Bengt Nordahl
- för samlande af svensk folkdiktning -
- (Referat av valda delar av Eva Wigströms bok) -
Men vem var barnafadern, och fanns det något barn? ... Bengt Nordahl
På vargjakt ... Bengt Nordahl
Kvävda barn, lönskalägen, brutna äktenskapslöften och hor. ... Bengt Nordahl
- Enstaka nedslag i kyrkböcker och domböcker -
Skånska glasbruket ... Bengt Nordahl


Nr.1 1999

Ett giftermål i en farlig familj ... Bengt Nordahl
Sista avrättningen i Annelöv ... Bengt Nordahl
Linberedning och ”brydestuor” ... Bengt Nordahl
Sägner ... Eva Wigström


Nr. 2 1998

Härads- och sockengränser ... Bengt Nordahl
Olovliga konster och vidskepelse ... Bengt Nordahl
Om lerslagning och skogsök ... Mårten Sjöbeck
En 300-årig gravsten på Felestads kyrkogård. ... Bengt Nordahl


Nr. 1 1998

Kågeröds förste svenske kyrkoherde ... Bengt Nordahl
Linnés okända besök i Svalöv ... Roland Lyhagen
Jordbruket på Djäknebol 1760-1865 ... Gösta Olsson
"Prästavägen" mellan Kågeröd och Stenestad ... Bengt Nordahl
Farliga vapen ... Bengt Nordahl


Nr. 2 1997

Vem sköt vilken präst i Kågeröd ... Bengt Nordahl
Svalövs kyrka ... Gunnar Håkansson
Blandat om mantalslängder ... Bengt Nordahl
Den förste läkaren i Teckomatorp ... Olle Steen och Gunnar Borg
Kometer ... Bengt Nordahl


Nr. 1 1997

Kyrkoherden STHEN JACOBSEN i Kågeröd...Bengt Nordahl
Veterinären....Olle Steen, Gunnar Borg
Hovpredikanten Pehr Schyttén och eldsvådan i Konga prästgård 1820...Bengt Nordahl
Att forska i KONGA och ASK utan kyrkobok...Bengt Nordahl
Beredskapsminnen ...Ragnar Persson
Två fårkroppar ... Erik Borg